Hästekasen
- tillbaka till naturen

Det blir med tiden uppenbart vad som är viktigt.
Att överleva.
Sådant som människor för fick kämpa för, tar vi ofta för givet.

Saker som skydd för väder, värme, mat.

Vår oro som moderna människor ligger mer kring frågor som:

Ökad bekvämlighet, mer fritid, större känsla av acceptans och tillhörighet i mänskliga gemenskaper, ambitioner på jobbet och förverkling av olika drömmar.

För att inte glömma bort att vara frisk och känna sig energisk

Det är ofta först när vi förlorar hälsan som vi inser att den är förutsättningen för alla andra ambitioner med våra liv.

Vi vet att motion är viktigt och att äta nyttigt, allsidigt och lagom mycket.

Och många som har råd och tid och inser matens stora betydelse för hälsa börjar försöka förbättra sin kosthållning.

Att flytta ut på landet är en del av min förverkling av drömmar, att komma närmare de principer jag vill leva utefter. Mitt intresse är just att själv kontrollera min överlevnad och då ta kontroll över de basala frågorna som skydd, värme och mat.

Framställningen av mat har varit avgörande för mänsklighetens utveckling. Under större delen av mänsklighetens historia har just mat varit en begränsande faktor. Det var först när jodbruket kom som vi kunde mätta fler människor i förhållande till arbetsinsatsen. Det växte fram städer där folk kunde specialisera sig på annat än att bereda jord, så grödor och skörda och ta hand om matboskap.

Med industrialiseringen blev jordbruket så effektivt att allt mindre personer kunde framställa mat till allt fler. Städer växte fram. Tjänstesamhället tog sin början. Planeten förändrades när allt mer skogsmark blev odlingsmark. Snart kunde samma mark ge större skördar tack vare bekämpningsmedel mot skadeinsekter och med hjälp av konstgjorda gödningsmedel. Den energi som bönder tar ut från marken när mat skördas måste ersättas. Det moderna lantbruket ersätter det med konstgjort gödsel.

För att slippa dela maten med andra organismer används bekämpningsmedel, kemiska sådana.

Små djur måste också äta och tar gärna del av vår mat. Där de förr hade en skog att hitta föda i finns plötsligt en åker och djuren anpassar sig. Vi vill inte dela med dem trots att de var där först.

Jag köpte en nedlagd gård. Några fält, en del skog, inga åkrar. Det ska bli en självförsörjande kursgård. Jag ställdes inför utmaningen att framställa mat. Jag förstod att jag behövde frön och att dessa behövde någonslags jord där de kan växa.

Det är egentligen en magisk process: att ett litet frö blir något stort som du tuggar i dig och som mättar. En morot, en potatis, en gurka. Ett litet frö kan med tiden bli entt träd som ger frukt lika länge som en människa lever.

Det var denna upplevelsen jag sökte, att följa processen av liv. Naturen.

Jord, ett frö, vatten, sol och näring.

Jag förstod snart att odling inte var så lätt. Första årets skörd var mager. Små rädisor, små bönbuskar med bara en handfull bönor, broccoli som andra djur tuggade i sig, potatis som var små och maskätna. Frön som inte gav något överhuvudtaget. Varför?

Jag förstodd snart att det inte alltid är avsaknade av vatten som begränsar livet, utan ibland för mycket vatten. odling kräver dränerad jord: den fuktas för att snart kunna torka ut.

I en fet lerjord växte ingenting, det var stenhårda kakor av jord som inga rötter kunde tränga in i.

Jag insåg att det finns många olika typer av jordkvaliteter och att den behöver näring.

Jag började gödsla med nässlor som legat i vatten. Växter vill främst ha Kväve, fosfor och kalium. NPK. Däruttöver många andra ämnen som finns i solen, vattnet, i jorden och gödsel. Till andra året tillsattes gödsel från boskap. Kalk spreds ut för att höja PH halten. Rör och sand lades ner för att transportera bort vatten. Löv och gräs och annat organiskt lades på jorden. Jordförbättring.

Jag tog alltså ett lån, köpte mark. Jag kan gå runt och peka på ett träd och säga: jag äger det där trädet, det är mitt. Men i sanning tillhör det banken som gett ett lån till köpet, och när jag har dött kommer rötter och jord finnas kvar och andra människor kommer kalla marken för sin. Vi har alla bara marken till låns för en tid.

Att äga mark är ett ansvar. Jag har börjat bry mig om enskilda träd, en sten, en ansamlig jord som skapats under tusentals år. När jag förändrar, sågar ner, måste jag argumentera för det. jag talar med de som levat här förr (jag ser spåren efter deras tankar och händer), och jag samtalar med de som ska komma efter. Det jag planterar i dag få de skörda, träd som kommer överleva mig.

Jag önskar bli begraven här. Min kropp tillhör jorden. Redan har jag skaffat ett dass där urin och skit separeras och kan förmultna och återbördas till jorden. Jag äter, jag skiter.

Mitt mål är att förstå. Det kommer att ta tid. I grunden enkla principer, men på detaljnivå oerhört komplicerat. Att förstå naturens samspel, kretsloppet, samspelet med väder och säsonger. I allt det där - jag. Min kropp med sina behov.

Det blir uppenbart vad en människa behöver här ute på landet. Värme, vatten, mat. Värmen kommer via elledningen och alltmer via egen ved. Vattnet ur brunnen, från bäcken, och regnet. Maten från affären, men alltmer från naturen runt mig: frysen är fylld med svamp, bär, äpplemos, älgkött. Det finns potatis i en låda, kryddor utanför köksdörren, ännu mognar tomater. Hönsen ger snart ägg. Honung finns i skåpet. Bina sover därute.

Och restprodukterna är uppenbara. Plast och stål körs bort. Resten blir kvar, förmultnar, eldas upp, tas tillvara.

Hur blir man lantbrukare? Kunskap finns på nätet, ofta motstridig, ibland svårförståelig. Jag saknar mentorer. Jag har mina händer och marken, men brist på pengar och fina dyra redskap. Återstår för mig att hitta egna metoder, gamla metoder. Material måste hittas i naturen, när det inte finns pengar nog att köpa på Byggmax och Bauhaus.

Att flytta till landet och ett hus utan värme och toalett och dusch är en stor utmaning och det är naturligt att komforten är sämre än i en lägenhet i staden. Jag inbillar mig inte att jag är miljöproblemens lösning i och med att jag bor på landet och odlar grönsaker ekologiskt och tar hand om min eget avskräde. Det är mer energisnålt att ha fiolk boende i samma hus tätt inpå varandra. Framtidens problem måste lösas i städerna, där alla bor.

Men för mig är självhushållning en protest. Ett motstånd mot den snabba tekniska utvecklingen, industrialiseringens baksidor, strävan efter tillväxt och absurd effektivitet där så många andra värden offras. Kemikalier och näringsfattig mat. Yttliga uttryck för identitet i form av mode, och trendiga produkter.

Att odla blir en religiös handling. Där jag dyrkar själva naturens process, där kretsloppet är det heliga. Tillväxten, den gröna, nedbrytningen, förmultningen. Och min kropp som inte kan särkiljas från allt det där utanför fönstret.

Hästekasen

Kurser i permakultur på en gård vid havet i Bohuslän. Modern ekologisk odling i realistisk miljö. Vi genomför samtidigt andra moment som förekommer på en gård: kompostering, jordbearbetning, trädfällning, barkning e t c. På gården finns även vilda och tama djur. Övernattning och mat på platsen.
Bo på lantgård, öppna gårdar, odling, självhushållning, permakultur, design, trädgård, permakultur, ekologisk odling